Welkom bij Schelling Investments

Schelling Investments hanteert een compact stappenplan om een toekomstige participatie te kunnen beoordelen en te realiseren.

Als onafhankelijke participatie maatschappij verschaft Schelling Investments risicodragend vermogen aan kleine en middelgrote –niet beursgenoteerde- ondernemingen. Het is ons streven als een actieve aandeelhouder een directe bijdrage te leveren aan de groei en het succes van de onderneming, zonder daarbij overigens in het management van de onderneming deel te nemen.

Schelling Investments richt zich met betrekking tot haar deelnemingen in principe op een breed scala aan ondernemingen, maar acht zich minder toegerust om actieve participatie te kunnen realiseren in de welzijnsector, gezondheidszorg of zware industriële bedrijven